Informasjon

Symptomer på demens

Symptomer på demens kan i tidlige faser være at avtaler og telefonnummer glemmes, at den syke blir mer likegyldig til eget stell og påkledning, og at han eller hun stadig må bli påminnet ting.

Demens fører til redusert evne til å ta omsorg for seg selv. Personen som rammes blir sykere ettersom tiden går og blir etter hvert mer og mer avhengig av hjelp fra andre. Hos noen går forverringen fort (to til tre år), hos andre langsomt (åtte til ti år) og hos noen enda langsommere. Det skjer en rekke forandringer i hjernen ved demens, for eksempel at forbindelsen mellom hjernecellene blir ødelagt og at hjernecellene dør.

Symptomer på demens

Symptomer på depresjon kan ligne på en demenssykdom i startfasen. Pasienten trekker seg tilbake, mister interesse for tidligere aktiviteter og har ofte redusert hukommelse. Hvis det dreier seg om en depresjon, vil pasienten kunne bli helt frisk etter behandling. Det er imidlertid ganske vanlig at en person har både demens og depresjon samtidig, og en grundig legeundersøkelse er nødvendig for å kunne skille de to tilstandene.

Akutt forvirring er en tilstand som kan ligne på symptomene som ses ved demens, og som oppstår på bakgrunn av en kroppslig sykdom (for eksempel ved hoftebrudd, hjerneslag, infeksjoner og hjertesvikt).

Enkelte legemidler eller sykdommer kan også utløse en forvirringstilstand som opstår gradvis. Symptomene viser seg vanligvis i løpet av dager eller uker, men noen ganger i løpet av måneder. Forvirringen bedrer seg når den utløsende årsak behandles.

Tidlige forandringer ved demens

De som kjenner pasienten godt, og spesielt de som bor sammen med en person som utvikler demens, er gjerne de første til å oppdage at noe er galt. Avtaler og telefonnummer glemmes, den syke begynner å bli likegyldig med eget stell og påkledning, må stadig minnes om ting som skal gjøres, og spør om igjen om de samme tingene.

Ny informasjon huskes ikke som før, fordi læreevnen reduseres. Det er typisk at ting som skjedde år tilbake huskes bedre enn nye ting. Det virker som hjernen ikke har "lim" til å feste ny informasjon.

Noen får problemer med å snakke. De finner ikke de riktige ordene og de riktige setningene. Andre får store problemer med å håndtere redskaper, for eksempel å bruke en skrutrekker, en hammer eller et kjøkkenredskap. Å kjøre bil kan by på problemer og den som er syk kan være utsatt for ulykker, nestenulykker eller gjøre rare ting i trafikken (se også bilkjøring og demens).

Forut for denne fasen med tydelig hukommelsessvikt og tegn på generell svikt av intellektuelle evner går mange personer med demens gjennom en vanskelig periode med angst, usikkerhet og depresjon forbundet med evnen til å mestre hverdagens små og store utfordringer. Dette fører ofte til at vedkommende isolerer seg.

Personlighetsforandringer ved demens

Personlighetsforandringer kan inntre. Mennesker som tidligere var levende opptatt av det som skjer i familien, med barnebarna og venner, kan miste denne interessen. Andre taper interessen for å følge med i nyhetsbildet, eller slutter med tidligere hobbyer.

Initiativløshet og rastløshet med manglende evne til å fylle tiden med noe meningsfylt er det mange pårørende som forteller om. Noen blir "vanskelige personer" og kritiserer sin familie og naboene, kanskje fordi de forlegger ting og tror at de er stjålet fordi de ikke lenger kan finne dem. Irritabilitet og sinne forekommer hyppig hos personer med demens.

Neste side