Informasjon

Ulike demensformer

Ulike demensformer er Alzheimers sykdom, vaskulær demens, demens med Lewy-legemer, fronto-temporal demens og demens ved Parkinsons sykdom.

Hva er demens?

Demens er fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som fortrinnsvis opptrer i høy alder og som medfører symptomer som hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunksjon, personlighetsendringer og endring av atferd. Tilstanden fører til redusert evne til å ta omsorg for seg selv. Personen som rammes, blir sykere ettersom tiden går og blir etter hvert mer og mer avhengig av hjelp fra andre. Hos noen går forverringen fort (to til tre år), hos andre langsomt (åtte til ti år) og hos noen enda langsommere.

Det skjer en rekke forandringer i hjernen ved demens, viktigst er at forbindelsen mellom hjernecellene blir ødelagt, og at hjernecellene dør. Demenssykdommene er sjeldne hos 50-åringer, men de øker i forekomst fra 70 års alder og finnes hos 15 prosent av personer over 75 år, og hos mer enn 20 prosent hos dem som er over 80 år. Det betyr at vi i Norge har over 70 000 personer med demens. I tillegg finnes anslagsvis 25 000 - 30 000 eldre som har problemer med hukommelsen. Mange av dem vil utvikle demens.

Demenssykdommene fører til store vansker både for den som rammes og for pårørende.

Neste side