Informasjon

Ulike demensformer

Ulike demensformer er Alzheimers demens, vaskulær demens, demens med Lewy-legemer, frontotemporal demens og demens ved Parkinsons sykdom.

Hva er demens?

Demens er fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som fortrinnsvis opptrer i høy alder og som medfører symptomer som hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunksjon, personlighetsendringer og endring av atferd. Tilstanden fører til redusert evne til å ta omsorg for seg selv. Personen som rammes har tiltagende problemer med å klare seg i dagliglivet.

Pasienten blir sykere ettersom tiden går og blir etter hvert mer og mer avhengig av hjelp fra andre. Hos noen går forverringen fort (to til tre år), hos andre langsomt (åtte til ti år) og hos noen enda langsommere.

Det skjer en rekke forandringer i hjernen ved demens. Viktigst er at forbindelsen mellom hjernecellene blir ødelagt, og at hjernecellene dør. Demenssykdommene er sjeldne hos 50-åringer, men forekomsten øker gradvis fra 60 års alder. I aldersgruppen 65-69 år har omtrent én av 40 personer demens. Blant personer som er 85-89 år gamle, er cirka hver femte person rammet av tilstanden.

Folkehelseinstituttet har beregnet at det er sannsynligvis mellom 80 000 og 100 000 som lever med demens i Norge i dag. I tillegg finnes det mange eldre mennesker som har problemer med hukommelsen, men som klarer seg fortsatt fint i dagliglivet. Denne tilstanden kalles for mild kognitiv svikt. Rundt én av tre personer med mild kognitiv svikt vil utvikle demens over tid.

Neste side