Informasjon

Ulike demensformer

Temaside om Korona

Vaskulær demens

Vaskulær demens er den nest hyppigste formen for demens og regnes for å være årsaken hos omkring 15-20 prosent av pasientene. Denne formen for demens skyldes sirkulasjonsforstyrrelser som følge av åreforkalkning (aterosklerose) og andre sykdommer i hjernens blodårer som kan resultere i både små og store hjerneslag.

Bare en del av pasientene med hjerneslag får demens. Mange av risikofaktorene for hjerneslag er også kjent som risikofaktorer for vaskulær demens, for eksempel røyking, overvekt, fedme og høyt blodtrykk. 

Ved en CT-undersøkelse (computertomografi) eller MR-undersøkelse (magnetisk resonans bildefremstilling) av hjernen kan man se de områdene som er skadet på grunn av svikt i blodtilførselen.

Også pasientene med vaskulær demens blir etter hvert dårligere, fordi de enten får flere hjerneslag, eller de rammes av Alzheimers sykdom i tillegg. Ofte ses også blandingsdemens som for eksempel en kombinasjon av Alzheimers sykdom og vaskulær demens.

Forrige side Neste side