Informasjon

Ulike demensformer

Temaside om Korona

Demens med Lewy-legemer

Den tredje hyppigste formen for demens i Norge er demens med Lewy-legemer. Omtrent ti til femten prosent av demenspasientene har Lewy-legeme demens. Hos disse pasientene danner det seg bittesmå legemer i hjernens nerveceller som inneholder blant annet et nerveskadelig protein (alfa-synuklein). 

I tillegg til demenssymtomene kjennetegnes denne demensformen ved tydelige svingninger i oppmerksomhet, våkenhet og kognitiv fungering. Svekket hukommelse opptrer vanligvis senere i forløpet enn ved Alzheimers sykdom.

Pasientene har ofte synshallusinasjoner, gjerne i form av mennesker eller dyr. Ofte har pasienten god innsikt i at drømmefigurene ikke finnes. Hørselshallusinasjoner forekommer også, men er sjeldnere. 

Rundt tre av fire pasienter plages med muskelstivhet som medfører langsomme bevegelser, små skritt og fremoverlent gange. Mange sliter med depresjonsfølelse og søvnforstyrrelser. 

Forrige side Neste side