Informasjon

Ulike demensformer

Temaside om Korona

Forebygging

Den beste måten å redusere risikoen for å bli rammet av hukommelsesproblemer og demens er å leve sunt. Det anbefales sunt kosthold, regelmessig fysisk aktivitet, unngå aktiv og passiv røyking, vektreduksjon ved overvekt/fedme, måtehold med alkohol, samt livslang læring og kognitive aktiviteter som lesing, spille musikinstrument, o.l.. Dersom du har hjerte-kar sykdom eller diabetes er det viktig med å etterleve tiltakene, behandlingen og kontrollene som legen anbefaler.    

Forrige side Neste side