Informasjon

Utvikling av demens

Utvikling av demenssykdom starter gjerne langsomt, men etter en tid endrer pasienten seg merkbart. Ved demens som skyldes sykdom i hjernens blodårer, kan utviklingen være mer trinnvis.

Temaside om Korona

Utvikling av demens

Hjernen
Hjernen

Forløpet av demenssykdom avhenger av årsaken. Alzheimers sykdom starter snikende og forverrer seg gradvis. Utviklingen følger en kurve som kan sammenlignes med unnarennet på en hoppbakke. De første årene er forverringen langsom. Når utviklingen er kommet til "kulen" av hoppbakken, endrer situasjonen seg, og personen som er rammet, endrer seg merkbart over kort tid. Ved demens som skyldes sykdom i hjernens blodårer, kan utviklingen skje mer trinnvis. Ved denne type er det ofte slik at gjentatte hjerneslag medfører trinnvis forverring av kognitiv funksjon.

Etter hvert som svikten utvikler seg, uansett årsak til hjerneskaden, får pasienten stadig større problemer med å klare seg i det daglige. Enkelte oppgaver som å lage seg mat, passe på å ta medisiner og betale regninger, blir vanskelig. Etter hvert blir det problematisk å vaske og kle på seg. Kokeplater kan glemmes. Desorienteringen fører til at stedsansen går tapt, og pasienten kan gå seg bort. Sent i forløpet kan kontroll over urin og avføring svekkes.

Neste side