Informasjon

Utvikling av demens

Utrygghet ved demens

For personer med demens som bor alene, kan tilværelsen bli utrygg. Det er mulig å installere sikkerhetsbryter til komfyr, slik at brannfaren reduseres. Det hender at personer med demens rammes av husbrann, og følgene kan være fatale dersom det skjer. Risikoen øker dersom den demente røyker.

Trygghetsalarm er et viktig tiltak for normalt fungerende eldre, men pasienter med demens er sjelden i stand til å lære seg å bruke et slikt apparat. Har de hatt det fra før, kan det imidlertid gå en stund før de mister evnen til å bruke apparatet.

Opplysninger om sikringstiltak kan fås fra hjemmesykepleien og kommunens ergoterapeuter. Det kan også være en idé å oppbevare et ekstra sett med nøkler hos en nabo i tilfelle han eller hun låser seg ute.

Forrige side Neste side