Informasjon

Utvikling av demens

Innleggelse i institusjon ved demens

Det er uklare grenser for hvor lenge en pasient med demens kan klare seg hjemme. Når demenssymptomene blir mer uttalte, vil hjemmesituasjonen bli mer og mer utfordrende, selv med full støtte av familie, hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Etter hvert som sykdommen utvikler seg, vil det ofte være riktig å søke om plass på sykehjem eller i spesielt tilrettelagte boliger, såkalte bofellesskap for personer med demens.

Kommunale helse- og omsorgstjenester gir opplysninger om fremgangsmåten for å søke plass på sykehjem og andre institusjoner. Plass tildeles de pasientene som har det største behovet. Det har således ingen hensikt å "søke tidlig for sikkerhets skyld". 

De fleste moderne sykehjem har nå "skjermede enheter" for personer med demens. Disse enhetene gir tilbud som er spesielt tilrettelagt. En skjermet enhet er i utgangspunktet ikke en låst avdeling, men må av og til ha låste dører på grunn av pasienter som stadig går fra avdelingen.

Bofellesskap eller bokollektiv for personer med demens finnes i mange kommuner. Dette er en liten boenhet hvor alle som bor i enheten har en demenssykdom. Daglige rutiner er laget med tanke på at denne pasientgruppen kan få leve under best mulig tilrettelagte betingelser.

Forrige side Neste side