Informasjon

Aldringsprosessen

Temaside om Korona
Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

I likhet med alle maskiner som eldes, vil også menneskekroppen etter hvert begynne å fungere dårligere enn da den var ung og "ny". Dette er en følge av normale aldersforandringer i kroppen og betyr ikke at sykdom er en nødvendig del av aldringen. Aldringsprosessen påvirker den enkelte av oss forskjellig. Livsstilsvaner som røking, alkoholbruk, diett og mosjon influerer vår allmenne helse og hvor raskt vi eldes.

Hva er gammel? Det er mye sannhet i uttrykket "du er så gammel som du føler deg". Mange mennesker 75-80 år og eldre er like kvikke og aktive som da de var 60, mens noen 60-åringer har en kropp og mentale funksjoner som er mye eldre. Vi lever stadig lengre og fremtidsforskerne forteller at det er aldersgruppen over 80 som vil øke suverent mest i omfang i de kommende ti-årene.

Aldringsprosessen

Alderens innvirkning på ulike vev og organer varierer, men alle blir vi mer sårbare for sykdom. Over år skjer det et gradvis tap av elastisk vev, som gjør at enhver persons hud blir rynkete og skrukkete. Aldringen i seg selv påvirker ikke hjertets funksjon. Men vi blir mer følsomme for slitasjeforandringer som åreforkalkning, noe som reduserer blodforsyningen til hjertet og til hjernen. Skader på hjertet og hukommelsestap kan sette inn. Når vi kommer opp i 80-årene, blir benvevet lettere og skjørere. Bena brekker lettere. Syn og hørsel blir dårligere enn det har vært, briller og høreapparat kan bli påkrevd. Endringer i kroppens næringsomsetning gjør at virkningen av medisiner og alkohol blir mer fremtredende.