Informasjon

Blodprøver hos eldre

Blodprøver hos eldre har i de aller fleste tilfeller samme normalområde som for yngre personer. Men svarene på noen blodprøver endres med alderen.

Generelt

De fleste biokjemiske prøver (blodprøver) har det samme normalområdet hos eldre som hos yngre personer. Man skal derfor være forsiktig med å tilskrive avvik som "aldersforandringer", fordi man da lett kan overse sykelige tilstander. For noen blodprøver er det imidlertid forskjeller mellom yngre og eldre.

Blodprøver som ikke forandres med alder

 • Blodprosent
 • Hvite blodlegemer
 • Blodplater
 • Blodsaltene: Natrium, kalium, kalsium, klor og fosfat
 • Leverprøvene: ALAT og ASAT
 • Gallefargestoff: Bilirubin
 • Stoffskifteprøver (TSH og T4)
 • Protein: Albumin
 • Serumjern

Blodprøver som forandres med alder

Senkning

 • Øvre grense hos friske eldre er høyere enn hos yngre.
  • En undersøkelse i Gøteborg angir ca 30 mm som øvre normalgrense for 70-åringer.
  • Mange norske eksperter mener at senkningen normalt kan være opptil 39 mm hos eldre kvinner.
 • Senkningsstigning hos en enkelt pasient bør en likevel ta hensyn til også innenfor disse normale områdene.

Blodsukker

 • Eldre personer har langsommere omsetning av sukker i kroppen, og blodsukker vil derfor holde seg forhøyet i lenger tid etter et måltid enn hos yngre.
 • Fastende blodsukker har samme verdier som yngre og eldre. 
 • Langtidsblodsukkeret HbA1c er den prøven som brukes til å stille diagnosen diabetes.

Kreatinin

 • Kreatinin er et mål for nyrefunksjon. Når verdiene stiger over det normale, er det et tegn på svekket nyrefunksjon.
 • Når muskelmassen avtar, vil også utskillelsen av kreatinin, som kommer fra muskler, avta. Dette kan hos eldre kamuflere en svekket nyrefunksjon.

Albumin og serumjern

 • Disse er ikke aldersbetinget, men verdiene faller ved redusert tilførsel av næring.

Vitamin B12

 • Lavere verdier er vanligere hos eldre. Vitamin B12 mangel fører til nedsatt blodprosent. Blant eldre regner en at opptil ti prosent av alle tilfeller med nedsatt blodprosent skyldes B12 mangel.
 • Mangel på Vitamin B12 kan også føre til demens-symptomer som kan arte seg som vanlig senil demens.

Folinsyre

 • Mangel på folinsyre er også vanligere hos eldre enn yngre blant annet på grunn av redusert næringsinntak. Også underskudd av folinsyre kan føre til blodmangel, og det kan virke på mentale funksjoner.