Informasjon

Fall og falltendens hos eldre

Fall og falltendens er en risikofaktor for alvorlige beinbrudd hos eldre - vanligvis i håndleddet, hoften eller i ryggen.

Forekomst

Omlag 1/3 av alle over 65 år har minst én fallepisode pr år, og av dem som faller, er halvparten utsatt for gjentatte fall. Kvinner faller oftere enn menn. I cirka fem prosent av tilfellene ender fallet i et brudd, vanligvis i håndleddet, hoften eller i ryggen.

Årsaker

Fall skyldes vanligvis ikke en enkeltfaktor, men det er oftest en kombinasjon av årsaker hos pasienten og i omgivelsene. Ytre forhold er grovt sett utløsende årsak i halvparten av tilfellene.

Noen faktorer er kjent for å disponere for fall og fallskader:

 • Økende alder
 • Tidligere fall er en indikator på økt risiko for nye fall
 • Demens eller annen form for forvirring
 • Nedsatt mobilitet, lavt aktivitetsnivå
 • Svimmelhetstilstand
 • Bruk av flere medikamenter sammen
 • Bruk av beroligende medisiner eller sovemedisiner

Viktige faktorer i omgivelsene

 • Dårlig lys
 • Dørterskler, løse tepper, glatte underlag
 • Uegnet fottøy
 • Plutselige forstyrrelser

I de fleste tilfeller vil årsaken til at eldre faller, kunne finnes ved beskrivelse av hvordan fallet skjedde, eventuelt supplert med enkle undersøkelser.

Vanlige underliggende diagnoser ved fall

 • Generell alderssvekkelse
 • Senil demens
 • Besvimelse / bevisstløshet
  • Kan utløses av lavt blodtrykk på grunn av medisiner
  • På grunn av for lite væske eller næring
  • I forbindelse med sengeleie
  • I forbindelse med toalettbesøk, spesielt vanlig etter avføring
 • Alle sykdommer som bidrar til fysisk svekkelse, kan disponere for fall
  • Hjertesykdommer, lungesykdommer, kreftsykdommer, infeksjonssykdommer
 • Skader på og svekkelser av kroppens balansesystem
 • Hjerneslag og hjernedrypp

Vil du vite mer?