Informasjon

Fall og falltendens hos eldre

Fall og falltendens er en risikofaktor for alvorlige beinbrudd hos eldre - vanligvis i håndleddet, hoften eller i ryggen.

Forekomst

Omlag 1/3 av alle over 65 år har minst én fallepisode pr år, og av dem som faller er halvparten utsatt for gjentatte fall. Kvinner faller oftere enn menn. I ca 5% av tilfellene ender fallet i et brudd, vanligvis i håndleddet, hoften eller i ryggen.

Årsaker

Fall skyldes vanligvis ikke en enkeltfaktor alene, men det er oftest en kombinasjon av årsaker hos pasienten og i omgivelsene. Ytre forhold er grovt sett utløsende årsak i halvparten av tilfellene.

Noen faktorer er kjent for å disponere for fall og fallskader:

  • Er hyppigere med økende alder
  • Tidligere fall er en indikator på øket risiko for nye fall
  • Demens eller annen form for forvirring
  • Nedsatt mobilitet, lavt aktivitetsnivå
  • Bruk av flere medikamenter sammen
  • Bruk av beroligende medisiner eller sovemedisiner

Viktige faktorer i omgivelsene

  • Dårlig lys
  • Dørterskler, løse tepper, glatte underlag
  • Uegnet fottøy
  • Plutselige forstyrrelser

I de fleste tilfeller vil årsaken til at eldre faller, kunne finnes ved beskrivelse av hvordan fallene skjer, eventuelt supplert med enkle undersøkelser.

Vanlige diagnoser ved fall

  • Generell alderssvekkelse
  • Senil demens
  • Besvimelse / bevisstløshet
    • Kan utløses av lavt blodtrykk på grunn av medisiner
    • På grunn av for lite væske eller næring
    • I forbindelse med sengeleie
    • I forbindelse med toalettbesøk, spesielt vanlig etter avføring
  • Alle sykdommer som bidrar til fysisk svekkelse kan disponere for fall
    • Hjertesykdommer, lungesykdommer, kreftsykdommer, infeksjonssykdommer
  • Hjerneslag og hjernedrypp

Vil du vite mer?