Informasjon

Livets slutt - livsforlengende behandling

Det kan være lurt å tenke over og snakke med sine nærmeste om hvilke ønsker og tanker man har i forbindelse med livets slutt. Kanskje vil du også be en som står deg nær om hjelp til å ivareta dine ønsker og behov.

Det er stor variasjon i hvordan vi forholder oss til døden og det å skulle dø. Vi har forskjellig personlighet og livssyn. Felles for oss alle er at vi en dag skal dø. Å snakke om døden kan gjøre det lettere å forholde seg til den. I tillegg vil mange eldre i dag oppleve at de får sviktende hukommelse og problemer med å uttrykke egne ønsker og behov. Det kan være lurt å ha snakket om, og tenkt gjennom noen punkter før man kommer så langt. Denne informasjonen er beregnet på både pasienter og pårørende.

Den siste tiden

Noen er friske helt til det siste og dør fredelig og uten store plager. Andre blir gradvis sykere og mer plaget den siste delen av livet. Med de medisinske muligheter som finnes i dag, har man i noen situasjoner mulighet til å forlenge livet ganske lenge. Det er ikke alltid at det vil være riktig å gjøre dette selv om det er mulig. Å unnlate å gi livsforlengende behandling regnes som god medisinsk behandling i gitte situasjoner. Noen ganger ønsker man selv å be om å slippe livsforlengende behandling, kanskje fordi man kjenner at livet går mot en naturlig slutt, eller fordi plager og smerter dominerer hverdagen.

Neste side