Informasjon

Overgrep mot eldre

Det er oftest familie eller nære omsorgspersoner som er overgriperne når eldre blir utsatt for overgrep. Dette gjør at mange eldre unnlater å melde i fra om hva de opplever. Da er det ikke bare livskvaliteten som blir dårlig, også levetiden kan bli betraktelig redusert.

Denne artikkelen ble opprinnelig skrevet i 2006, men vi har valgt å beholde den fordi vi anser temaet som fortsatt aktuelt.

Mellom tre og fem prosent av alle eldre i Norge, det vil si ca 25.000 personer, blir utsatt for overgrep i en eller annen form. De vanligste formene for overgrep er fysiske og økonomiske, men også seksuelle, psykiske og strukturelle overgrep som omsorgssvikt og mangel på hjelp.

Mye skam og skyldfølelse

Ofte er overgriperen den nærmeste omsorgspersonen, eller et familiemedlem som den eldre er avhengig av i de daglige gjøremålene. Dette gjør det vanskelig å melde ifra om forholdet, og mange lider i stillhet.

- Når de eldre opplever vold eller andre overgrep fra barna sine, føler de ofte mye skam og skyld. Dette kan være tanker som "Hva har jeg gjort galt, som fører til at mine barn gjør dette mot meg", fortalte Ole Kristian Hjemdal, som var forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress i et intervju i 2006. Overgrep fra fremmede, som for eksempel å bli overfalt på gata, er svært uvanlig, selv om dette er en type overgrep mange eldre frykter.

Neste side