Informasjon

Overgrep mot eldre

Temaside om Korona

Intense traumer

I følge Nasjonalt formidlingssenter i geriatri viser studier at eldre mennesker som ble utsatt for overgrep, fikk redusert sin levetid betraktelig, sammenlignet med eldre som ikke ble utsatt for overgrep. I løpet av de 13 årene den aktuelle studien pågikk, var overlevelsen på ni prosent i gruppen som ble utsatt for overgrep, mot 40 prosent i gruppen som ikke ble utsatt for overgrep.

- Eldre er mer sårbare enn yngre. Hva slags reaksjoner den enkelte får, er individuelt og vil variere både mellom de forskjellige og hos den enkelte over tid. Eldre som utsettes for overgrep, føler oftere avmakt og reagerer med passivitet og økt angst. Undersøkelser viser at den volden som eldre og kvinner som utsettes for vold, opplever, ligner på den typen vold konsentrasjonsfanger ble utsatt for. Opplevelsen går sterkt inn på dem og er noe av det mest traumatiske du kan oppleve av psykisk stress, sier Hjemdal.

Forrige side Neste side