Informasjon

Overgrep mot eldre

Temaside om Korona

Viktig å avdekke overgrep

Overgrepene kan skje i eget hjem, hos slektninger, på sykehus eller i institusjoner for eldre (sykehjem og eldreboliger). Både kvinner og menn er ofre for overgrep, og overgriperen er ofte ektefellen, barn, barnebarn, slekt, hjelpepersonell og andre nære. For de som bor på institusjon, kan det også være ansatte eller andre beboere. Å avdekke overgrep mot eldre er en viktig, men ikke helt enkel oppgave.

- Først og fremst er det vanskelig å avdekke fordi de eldre selv ikke er så villige til å si fra om dette. Vi har nettopp gjennomført en undersøkelse der vi spurte eldre om de mente det var riktig at en nabo som var vitne til overgrep, meldte fra om dette. 70 prosent av de vi spurte mente at det ikke var riktig av naboen å melde fra. Undersøkelsen har vært gjennomført i flere land, og de norske deltagerne skiller seg klart ut med disse holdningene. Vi finner ikke noen veldig god forklaring på det, men noe av årsaken kan være mangelen på målrettede tiltak. De eldre selv vet at det ikke finnes noen gode, hensiktsmessige tiltak i dag, og det kan være derfor de ikke ønsker å si noe, sier Hjemdal.

Forrige side Neste side