Informasjon

Overgrep mot eldre

Temaside om Korona

Leger melder ikke fra

Hjemdal presiserer at vi må få en mer aktiv avdekking av overgrep mot eldre. I første rekke er det de som jobber med de eldre, som best kan oppdage overgrep, og som må melde fra om dette.

- Det er to ting som må til. Det ene er at vi må ha kvalifiserte instanser til å håndtere problemet. Det andre er at vi må ha en mer aktiv avdekkingsstrategi fra ulike instanser. Generelt ser vi at leger og helsetjenesten forøvrig er tilbakeholdne med å følge opp mistanker om overgrep mot eldre.

Ofte kommer de inn i en ond sirkel. Det kan være at pasienten kommer til legen, og at legen ikke oppdager at pasienten blir utsatt for overgrep. Eller legen oppdager det, men vet ikke hva han skal gjøre. Eller legen vet hva han skal gjøre, men at instansene som skal følge opp pasienten, ikke fungerer. Derfor velger leger ofte å ikke si noe, sier Hjemdal.

Forrige side Neste side