Informasjon

Konsekvenser av vergemål

Temaside om Korona

Uskiftet bo

En gjenlevende kan fortsette å sitte i uskiftet bo selv om det oppnevnes en verge for vedkommende. Ønsker en eller flere av de fremtidige arvingene å søke om arveforskudd, gjelder reglene som er nevnt foran tilsvarende for uskiftebotilfellene. Dersom de øvrige livsarvingene ikke samtykker til at bare én av arvingene kan få arveforskudd, må tilsvarende beløp deles ut til alle, jf. arveloven § 21.

Forrige side Neste side