Informasjon

Verge

Vergens oppgaver

Vergens oppgaver kan bestå i å ivareta de personlige og/eller økonomiske interessene til personen med verge, enten i sin helhet eller på enkelte områder. Vergemålet skal individtilpasses den personen som har behov for verge, og ikke være mer inngripende enn nødvendig. Oppnevnelse av verge medfører ikke at personen det gjelder fratas sin rettslige handleevne. Uten særskilt hjemmel i lov kan et vergemål uansett ikke omfatte kompetansen til å stemme ved valg, inngå ekteskap, erkjenne farskap, samtykke til organdonasjon, opprette eller tilbakekalle testament eller samtykke til tvang og andre lignende anliggender i særlig personlige forhold.

Forrige side Neste side