Informasjon

Verge

Hvem kan søke om verge?

Personen det gjelder, kan selv søke om at det blir oppnevnt verge dersom vedkommende føler at han eller hun ikke lenger kan ivareta sine egne interesser når det gjelder økonomiske eller personlige forhold. Også ektefelle/samboer, foreldre, nærmeste livsarving, søsken, eller behandlende lege eller tilsynslege ved helseinstitusjon der vedkommende er innlagt eller bor, kan begjære/søke om oppnevnelse av verge. Er det snakk om endring av vergemålet, kan også vergen begjære/søke om dette. En forutsetning for behandling av begjæring om verge ved statsforvalteren, er at personen det gjelder selv samtykker. Samtykke kreves likevel ikke hvis vedkommende ikke er i stand til å forstå hva et samtykke innebærer.

Forrige side Neste side