Informasjon

Verge

Behov for verge

Personen det gjelder må ha et behov for verge i tillegg til at de medisinske vilkårene er oppfylt. Eksempler på behov kan være formue av en viss størrelse, at vedkommende er part i en rettssak eller et skifte, skal flytte fra institusjon, at det er nødvendig å avvikle en bolig eller lignende. Det er viktig at behovet opplyses best mulig, da dette er grunnlaget for omfanget av vergens oppdrag. Som nevnt skal et vergemål aldri være mer inngripende enn nødvendig, og behovet til personen det gjelder skal stå i sentrum for utformingen av vergens mandat.

Forrige side Neste side