Informasjon

Krum rygg hos eldre

Krum rygg rammer 20 til 40 prosent av eldre. Krum rygg er forbundet med flere uheldige effekter, som svekket lungefunksjon og nedsatt fysisk funksjon.

Hva er krum rygg hos eldre?

En slik krumning av ryggen betegnes på fagspråket for kyfose. Uttalt krumning av ryggen betegnes hyperkyfose. Årsakene og konsekvensene til hyperkyfose er lite kjent, selv om beinskjørhet (osteoporose) er en sentral faktor. Hyperkyfose er ikke bare en uønsket kosmetisk effekt av aldring, tilstanden kan også være forbundet med flere ugunstige effekter som svekket lungefunksjon og nedsatt fysisk funksjon.

Forekomsten blant eldre mennesker er beregnet til å være mellom 20 prosent og 40 prosent. Kvinner er hyppigere rammet enn menn.

Neste side