Informasjon

Krum rygg hos eldre

Ugunstige effekter av krum rygg

 • Svekket lungefunksjon
  • Økt kyfose nedsetter lungefunksjonen fordi brystkassen ikke kan utvide seg like mye som før.
 • Svekket fysisk funksjon
  • Det er en sammenheng mellom hyperkyfose og dårlig fysisk funksjon, for eksempel i form av nedsatt gangfunksjon og problemer med å reise seg opp fra en stol.
 • Økt falltendens
  • Noen eksperter påstår at hyperkyfose påvirker balansen og øker risikoen for fall, andre eksperter går i mot at det er en slik sammenheng. Resultater fra studier er motstridende.
 • Økt forekomst av beinbrudd
  • Hyperkyfose er forbundet med økt forekomst av virvelbrudd i brystdelen av ryggsøylen. Den fremoverbøyde posisjonen av denne delen av ryggen endrer gravitasjonsbelastningene og kan øke bruddrisikoen. Det er også tall som kan tyde på økt risiko for lårhalsbrudd og håndleddsbrudd blant dem med hyperkyfose.
 • Livskvalitet
  • Det er klare sammenhenger mellom ryggsmerter og hyperkyfose. Kombinasjonen beinskjørhet og hyperkyfose påvirker flere livskvalitetsfaktorer.
 • Økt risiko for død?
  • Det finnes studier som viser sammenheng mellom hyperkyfose og økt risiko for død blant eldre menn og kvinner, men denne risikoøkningen er beskjeden.
Forrige side Neste side