Informasjon

Krum rygg hos eldre

Diagnostikk

Diagnosen gir seg selv - det foreligger økt krumning av brystdelen av ryggsøylen. Røntgen av ryggen kan gi nyttig tilleggsinformasjon om eventuell beinskjørhet, gamle eller ferske virvelbrudd, og mulighet for å beregne vinkelen på krumningen - hvor uttalt er den. Ved usikkerhet om det foreligger beinskjørhet, kan det være aktuelt å foreta måling av beintetthet.

Forrige side Neste side