Informasjon

Krum rygg hos eldre

Temaside om Korona

Prognose ved krum rygg

Sterk krumning av ryggen er en tilstand som utvikler seg vanligvis langsomt over år. Når den økte krumningen er et faktum, vil den vare livet ut, og den kan tilta i omfang. Blant pasienter med sammentrykte ryggvirvelbrudd vil en av fem få et nytt brudd i løpet av et år.

Forrige side Neste side