Informasjon

Krum rygg hos eldre

Krum rygg rammer 20 til 40 prosent av eldre. Krum rygg er forbundet med flere uheldige effekter, som svekket lungefunksjon og nedsatt fysisk funksjon.

Hva er krum rygg hos eldre?

En slik krumning av ryggen betegnes på fagspråket for kyfose. Uttalt krumning av ryggen betegnes hyperkyfose. Årsakene og konsekvensene til hyperkyfose er lite kjent, selv om beinskjørhet (osteoporose) er en sentral faktor. Hyperkyfose er ikke bare en uønsket kosmetisk effekt av aldring, tilstanden kan også være forbundet med flere ugunstige effekter som svekket lungefunksjon og nedsatt fysisk funksjon.

Forekomsten blant eldre mennesker er beregnet til å være mellom 20 prosent og 40 prosent. Kvinner er hyppigere rammet enn menn.

Årsak

Det er vanlig å anta at hyperkyfose skyldes en kombinasjon av beinskjørhet og ledsagende brudd i ryggen. Studier viser imidlertid at slike beinbrudd (ryggvirvelbrudd, vertebrale brudd) finnes bare hos cirka 1 av 3 av de med mest uttalt hyperkyfose. 

Holdningsendringer kan også medvirke til økt krumning i brystdelen av ryggsøylen. Eldre kvinner er mindre i stand til aktivt å korrigere holdningen sin fra avslappet til "oppstrammet" posisjon.

Slitasje i mellomvirvelskivene er i noen tilfeller en viktig forklaring på den økte krumningen. Det samme gjelder tiltakende muskelsvakhet med alderen. Også slapphet i leddbåndene i ryggen kan være en forklaring. Disse leddbåndene gir stabilitet til ryggsøylen og er ved aldring utsatt for tap av elastisk vev, forkalkning og forbening.

Unntaksvis er arvelige faktorer forklaringen. Tidlig debut av hyperkyfose er knyttet til en del arvelige tilstander som osteogenesis imperfecta, Ehlers-Danlos' syndrom, Marfans syndrom, cystisk fibrose og Scheuermanns sykdom.

Ugunstige effekter av krum rygg

 • Svekket lungefunksjon
  • Økt kyfose nedsetter lungefunksjonen fordi brystkassen ikke kan utvide seg like mye som før.
 • Svekket fysisk funksjon
  • Det er en sammenheng mellom hyperkyfose og dårlig fysisk funksjon, for eksempel i form av nedsatt gangfunksjon og problemer med å reise seg opp fra en stol.
 • Økt falltendens
  • Noen eksperter påstår at hyperkyfose påvirker balansen og øker risikoen for fall, andre eksperter går i mot at det er en slik sammenheng. Resultater fra studier er motstridende.
 • Økt forekomst av beinbrudd
  • Hyperkyfose er forbundet med økt forekomst av virvelbrudd i brystdelen av ryggsøylen. Den fremoverbøyde posisjonen av denne delen av ryggen endrer gravitasjonsbelastningene og kan øke bruddrisikoen. Det er også tall som kan tyde på økt risiko for lårhalsbrudd og håndleddsbrudd blant dem med hyperkyfose.
 • Livskvalitet
  • Det er klare sammenhenger mellom ryggsmerter og hyperkyfose. Kombinasjonen beinskjørhet og hyperkyfose påvirker flere livskvalitetsfaktorer.
 • Økt risiko for død?
  • Det finnes studier som viser sammenheng mellom hyperkyfose og økt risiko for død blant eldre menn og kvinner, men denne risikoøkningen er beskjeden.

Symptomer

Tilstanden vil i starten som regel utvikle seg uten særlige symptomer og plager. Akutte ryggvirvelbrudd kan imidlertid gi episoder og perioder med sterke ryggsmerter. Slite situasjoner oppstår gjerne i forbindelse med at pasienten bøyer seg, hoster eller løfter noe. Kroniske ryggsmerter kan etter hvert bli et problem, særlig hos dem med gjentatte virvelbrudd.

Noen klager over at de blir tykkere uten å gå opp i vekt. De legger merke til at magen blir større, at klærne ikke passer lengre og at midjen er borte. Disse symptomene er uttrykk for tap av høyde. Når ryggen synker sammen og bøyer seg, vil også magen bli kortere og den presses ut.

Pasienter med betydelig kyfose kan klage over muskulære nakkesmerter siden de må bruke muskelkraft på å strekke ut nakken når de skal se fremover. Økende pustevansker kan være et annet problem siden lungevolumet minker. Noen opplever smerter fra ribbena som støter mot hoftekammen. Uttalt krum rygg hos eldre kan gi problemer med å bøye seg, løfte, gå ned trapper eller lage mat.

Diagnostikk

Diagnosen gir seg selv - det foreligger økt krumning av brystdelen av ryggsøylen. Røntgen av ryggen kan gi nyttig tilleggsinformasjon om eventuell beinskjørhet, gamle eller ferske virvelbrudd, og mulighet for å beregne vinkelen på krumningen - hvor uttalt er den. Ved usikkerhet om det foreligger beinskjørhet, kan det være aktuelt å foreta måling av beintetthet.

Behandling

Det finnes ingen standardbehandling for aldersrelatert hyperkyfose. Funn av beinskjørhet og ryggvirvelbrudd kan være indikasjon for behandling med midler mot beinskjørhet (bisfosfonater) eller annen beinskjørhetsbehandling, se beinskjørhet. Vi vet ikke om behandling av lav beinmineraltetthet kan bedre hyperkyfosen.

Livsstilsfaktorer:

 • Fysisk aktivitet bidrar til å bremse utviklingen av beinskjørhet.
 • Slutt og røyk - røyking er en risikofaktor for beinskjørhet.
 • Det bør også utvises forsiktighet med alkohol - beruselse øker risikoen for å falle, noe som er ugunstig ved beinskjørhet.

Det er tvilsom nytte av korsett og ryggøvelser.

Kirurgi for hyperkyfose utføres sjelden. Ved smertefulle ryggvirvelbrudd er det mulig å gjøre mindre inngrep (vertebroplastikk og kyfoplastikk) som kan lindre uutholdelige smerter og muligens bedre krumningen. Behandlingen innebærer at det sprøytes inn beinsement i en sammenfalt virvel. Hos pasienter der ribbena støter mot hoftekammen og gir smerter, er det rapportert om gunstig effekt av å fjerne de ytre 2/3 av nederste ribben. Mer omfattende kirurgiske inngrep er forbundet med høy forekomst av komplikasjoner (33 prosent).

Prognose

Sterk krumning av ryggen er en tilstand som utvikler seg vanligvis langsomt over år. Når den økte krumningen er et faktum, vil den vare livet ut, og den kan tilta i omfang. Blant pasienter med sammentrykte ryggvirvelbrudd vil en av fem få et nytt brudd i løpet av et år.

Vil du vite mer?

Animasjoner