Informasjon

Nedsunken livmor

Nedsunken livmor eller livmorsfremfall har symptomer som tyngdefornemmelse i underlivet, og skyldes svekket eller slakkere "opphengingsapparat" for livmoren inne i bukhulen, med den følge at livmoren synker ned og eventuelt stikker ut gjennom skjeden.

Hva er nedsunken livmor?

Genital prolaps er det som på folkemunne kalles fremfall eller nedsig av underlivsorganer (genital = som har med kjønnsorganger å gjøre, prolaps = fremfall). Det kan være livmoren som siger ned i eller delvis ut av skjeden (livmorfremfall), en utbukning av tynntarm mot bakre skjedevegg (enterocele), av endetarm mot bakre skjedevegg (rektocele) eller av urinblæra mot fremre skjedevegg (cystocele).

Sidebilde av kvinnens innvendige kjønnsorganer
Enterocele
Rektocele
Cystocele

Tilstanden er vanlig blant eldre kvinner. Forekomsten synes å være tre til seks prosent. Tilstanden forekommer imidlertid også hos yngre, hvor fødsel kan ha medført skader. Operasjoner for nedsunken livmor utgjør cirka 25 prosent av inngrep på inneliggende pasienter på gynekologiske avdelinger.

Symptomer

Moderat nedsunken livmor
Betydelig nedsunken livmor

Når livmoren synker ned i skjeden, kalles det livmorfremfall (uterusprolaps). Graden av plager varierer sterkt fra pasient til pasient. Ofte er det heller ikke samsvar mellom grad av symptomer og funn.

Mange har en tyngdefornemmelse i underlivet, og det kan føles som om noe faller ut. Hos noen blir den nedsunkne livmoren synlig utenfor skjedeåpningen. Andre vansker er problemer med å gjennomføre samleie og eventuelt sjenerende lyd fra skjeden. Pasienter med cystocele (urinblæren lager innbukning i fremre vegg av vagina) kan ha vannlatingsbesvær, mens de med enterocele (tarmen buker inn i bakre vegg av vagina) kan ha problemer med avføringen. I uttalte tilfeller har pasienten problemer med å gå. Plagene forverres i stående stilling, ved hoste, forstoppelse og tungt fysisk arbeid, men det blir bedre når pasienten ligger. Derfor er man gjerne mest plaget om kvelden og minst om morgenen.

Årsak

Bekkenbunnen holdes stabil av muskler, sener og bindevevsdrag. Under svangerskap, ved fødsel og ved økende alder svekkes dette støtteapparatet. Samtidig vil østrogeninnholdet synke etter overgangsalderen og medføre at slimhinnene blir tynnere og mer sårbare. Hormonbehandling etter overgangsalder forebygger den effekten.

Risikoen for å utvikle nedsunken livmor øker med antall svangerskap og fødsler. Arbeid som medfører tunge løft, kan også utløse et fremfall. Hoste vil forverre plagene.

Diagnostikk

Diagnosen stilles på grunnlag av de typiske plagene og bekreftes ved gynekologisk undersøkelse. Andre undersøkelser er vanligvis ikke påkrevd. Det kan imidlertid være aktuelt å gjøre urinstrømsmålinger før en eventuell operasjon for å finne de kvinnene som har størst nytte av en operasjon.

Behandling

Hensikten med behandling er å forhindre en forverring av tilstanden og forebygge problemer med vannlating.

Trening av bekkenmuskulaturen kan være effektivt. Dette er noe du kan gjøre selv, eller eventuelt i samarbeid med en fysioterapeut. Vektreduksjon kan hjelpe, og du bør også være forsiktig med tunge løft og bæring. For kvinner som har passert overgangsalderen, kan hormonbehandling med østrogen i form av krem eller stikkpiller i skjeden, eller tabletter, være aktuelt. Bruk av pessar virker ved å løfte opp livmoren og holde den på plass i skjeden. Permanent bruk av pessar kan lindre symptomene og hindre forverring.

Operasjon med fjerning av livmoren eller ved å løfte opp livmoren og feste den til strukturer som holder den på plass, er aktuelt dersom du har mye plager og annen behandling ikke hjelper.

Prognose

Nedsunken livmor har en tendens til å forverre seg over tid dersom tilstanden ikke blir behandlet. Ved kirurgi er prognosen god, men tilbakefall kan forekomme. Ved cystocele kan det være tømningsvansker og oppsamling av urin i blæra. Dette kan gi grunnlag for hyppige urinveisinfeksjoner og vil i så fall være en ekstra grunn til behandling.

Vil du vite mer?