Informasjon

Muskelsvinn hos eldre, sarkopeni

Tap av muskelmasse er en del av den naturlige aldringen. Jo mer muskelmasse vi taper, jo skrøpeligere blir vi. Regelmessig fysisk aktivitet og riktig ernæring kan begrense muskeltapet.

Hopp til innhold

Hva er muskelsvinn hos eldre?

Det er svært vanlig å miste muskelmasse når vi eldes. På fagspråket kalles denne prosessen for sarkopeni. Alle vil vi oppleve noen grad av muskeltap over tid, men hvor mye muskelmasse som tapes og hvor raskt det skjer, avhenger mye av hvor godt vi tar vare på kroppen vår. Ved å være aktive og mosjonere regelmessig vil muskelsvinnet med årene bli markant mindre.

I gjennomsnitt vil 5-13 % av eldre mellom 60-70 år ha en form av sarkopeni. Frekvensen øker desto eldre man blir, til 11-50 % for de som er 80 år eller eldre.

Sarkopeni kan føre til nedsatt funksjonsevne og uførhet. Sarkopeni medfører økte helsekostnader både for pasienten og for samfunnet gjennom gjentatte fallulykker, økt antall innleggelser på sykehus, økt behov for hjemmesykepleie og sykehjem, redusert livskvalitet, økt risiko for komplikasjoner og økt dødlighet.