Informasjon

Muskelsvinn hos eldre, sarkopeni

Muskelsvinn, tap av muskelmasse, er en del av den naturlige aldringen. Jo mer muskelmasse vi taper, jo skrøpeligere blir vi. Regelmessig fysisk aktivitet og riktig ernæring kan begrense muskeltapet.

Hva er muskelsvinn hos eldre?

Det er svært vanlig å miste muskelmasse når vi eldes. På fagspråket kalles denne prosessen for sarkopeni. Alle vil vi oppleve noen grad av muskeltap over tid, men hvor mye muskelmasse som tapes og hvor raskt det skjer, avhenger mye av hvor godt vi tar vare på kroppen vår. Ved å være aktive og mosjonere regelmessig vil muskelsvinnet med årene bli markant mindre.

I gjennomsnitt vil fem til 13 prosent av eldre mellom 60-70 år ha en form av sarkopeni. Frekvensen øker desto eldre man blir, til 11-50 prosent for de som er 80 år eller eldre.

Sarkopeni kan føre til nedsatt funksjonsevne og uførhet. Sarkopeni medfører økte helsekostnader både for pasienten og for samfunnet gjennom gjentatte fallulykker, økt antall innleggelser på sykehus, økt behov for hjemmesykepleie og sykehjem, redusert livskvalitet, økt risiko for komplikasjoner og økt dødlighet.

Neste side