Informasjon

Muskelsvinn hos eldre, sarkopeni

Årsak

Tap av muskelmasse starter allerede ved 25 års alderen, men blir mye mer påtakelig etter 65 år. Fra 20 årene og frem til 80 års alderen minsker muskelstyrken gjennomsnittlig med 30 prosent. Ettersom vi taper muskelmasse, blir kroppen vår svakere. Etter 65 års alderen kan det begynne å få konsekvenser for vår evne til å ta vare på oss selv. Enkle oppgaver som å kle på seg, bruke badet og gå kan bli vanskelig når musklene er svake.

Aldring, fysisk inaktivitet, kronisk sykdom og underernæring er de viktigste årsakene til sarkopeni. Ved økende alder minsker muskelmassen, musklenes sammensetning endres og musklenes evne til å trekke seg sammen minsker.

Det aldersrelaterte tapet av muskelmasse fremskyndes av en stillesittende livsstil, akutte hendelser som tvinger deg til å være i ro (for eksempel et lårhalsbrudd), lavt proteininnhold i kosten og sykdommer som har en nedbrytende virkning på kroppen. Få måltider, ensformige dietter, problemer med å tygge eller svelge, sykdom og sosiale faktorer bidrar til at eldre får utilstrekkelig næringsinntak. Dette kan føre til lavere muskelstyrke og fysisk kapasitet, som igjen kan bidra til dårligere ernæringsstatus hos eldre.

Forrige side Neste side