Informasjon

Muskelsvinn hos eldre, sarkopeni

Forekomst

Personer med risiko for å ha sarkopeni er eldre over 60 år som har

  • tydelig redusert funksjon, styrke eller helsetilstand
  • problemer med bevegelse og mobilitet i dagliglivet
  • en bakgrunnshistorie med fallulykker
  • gått ned i vekt uten å ønske det
  • nettopp har vært innlagt på sykehus
  • kroniske sykdommer som diabetes, KOLS, hjerte-sykdom m.fl.
Forrige side Neste side