Informasjon

Muskelsvinn hos eldre, sarkopeni

Prognose

Tap av muskelmasse er en prosess som kommer med årene, men du kan motvirke det. Å sette av tid til trening er vel verd innsatsen. Du vil oppleve gunstige langtidseffekter ikke bare på styrken, men også din bevegelighet og balanse, og bedring av din generelle helsetilstand og livskvalitet.

Kilder

  • The Mayo Clinic. Stay active to slow muscle loss that comes with aging. 2012. www.mayoclinic.org.
  • Ranhoff AH. Fakta om sarkopeni.
  • Cruz-Jentoft et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis. Age and Ageing 2010; 39: 412–423.
  • Fielding et al. Sarcopenia: An undiagnosed condition in older adults. Current consensus definition: prevalence, etiology, and consequences. J Am Med Dir Assoc 2011; 12: 249-256.
  • Haehling et al. An overview of sarcopenia: facts and numbers on prevalence and clinical impact. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2010; 1: 129-133.
  • Robinson et al. Nutrition and sarcopenia: a Review of the Evidence and Implications for Preventive Strategies. J Aging Res. 2012; 2012: 510801.
Forrige side