Informasjon

Beckers muskeldystrofi

Beckers muskeldystrofi er en sykdom som utvikles langsomt. Symptomene blir oftest tydelige når barnet er i 10-års alderen. Dystrofinmangel gir muskelsvakhet, og dette viser seg først i store muskelgrupper som lår og sete.

Temaside om Korona

Dystrofi betyr direkte oversatt underutviklet. Beckers og Duchennes muskeldystrofier er to ulike sykdommer med mange likhetstrekk. De medfører svinn av muskelceller og avtakende kraft i armer og ben.

Hva er muskeldystrofi?

Beckers dystrofi betegnes også godartet dystrofi fordi utviklingen starter sent og er langsom. Duchennes dystrofi starter tidligere, og lammelsene blir uttalte alt i tidlig barnealder. Både ved Beckers og Duchennes muskeldystrofi er det særlig muskulaturen i øvre del av armene/skuldrene og bena som svekkes.

Beckers muskeldystrofi påvises hos cirka en per 18.000 gutter ifølge internasjonale studier.

Neste side