Informasjon

Beckers muskeldystrofi

Beckers muskeldystrofi er en sykdom som utvikles langsomt. Symptomene blir oftest tydelige når barnet er i 10-års alderen. Dystrofinmangel gir muskelsvakhet, og dette viser seg først i store muskelgrupper som lår og sete.

Dystrofi betyr direkte oversatt underutviklet. Beckers og Duchennes muskeldystrofier er to ulike sykdommer med mange likhetstrekk. De medfører svinn av muskelceller og avtakende kraft i armer og ben.

Hva er muskeldystrofi?

Beckers dystrofi betegnes også godartet dystrofi fordi utviklingen starter sent og er langsom. Duchennes dystrofi starter tidligere, og lammelsene blir uttalte alt i tidlig barnealder. Både ved Beckers og Duchennes muskeldystrofi er det særlig muskulaturen i øvre del av armene/skuldrene og bena som svekkes.

Beckers muskeldystrofi påvises hos cirka 1 per 18.000 gutter ifølge internasjonale studier.

Neste side