Informasjon

Til deg som skal sette inn kateter selv

Hvor ofte bør jeg tømme blæren?

Tømmingsfrekvensen tilpasses individuelt. Hvis du ikke kan late vannet uten kateterisering, er det vanlige fire til seks ganger per døgn, og ikke sjeldnere enn hver fjerde time på dagtid. Om natten aksepteres lengre intervall mellom tømmingene. Forsøk å legge det opp slik at du unngår nattlig tømming.

For å unngå overstrekking av blæreveggen bør det ikke være mer enn 400 milliliter urin ved tømmingen. I så fall må du tømme oftere.

Dersom blæren ikke tømmes fullstendig, øker faren for infeksjon

For å hindre bakterieoppvekst i urinen bør du unngå at det samles altfor mye urin i blæren mellom hver gang du tømmer den.

Forrige side Neste side