Informasjon

Til deg som skal sette inn kateter selv

Er det risiko for komplikasjoner?

Komplikasjoner er sjeldne, særlig hos kvinner. Likevel skal du få noen gode råd:

Forebygg komplikasjoner

  • Vær nøye med hygienen og innøv korrekt innsettingsteknikk
  • Unngå for lange intervaller mellom tømmingene slik at blæreveggen strekkes for mye
  • Pass på at du får tømt blæren fullstendig ved hver tømming slik at urin ikke blir stående igjen i blæren
  • Bruk hydrofil-dekkede katetre, da de synes å bidra til færre komplikasjoner

Bakterier i urinen

Den vanligste komplikasjonen er bakterier i urinen. Du kan ha det uten at det plager deg noe. Dersom du får symptomer på infeksjon, skal du kontakte lege eller sykepleier. Symptomene er svie, smerte, illeluktende og eventuelt grumsete urin, og feber.

Blod i urinen

Det er ikke uvanlig med små mengder blod i urinen eller på kateteret, likevel bør du nevne det til legen eller sykepleier. Litt blod i urinen gir en svak, men tydelig misfarging av urinen. Ved større blødninger blir urinen tykkere med blodkoagler.

Forrige side Neste side