Informasjon

Til deg som skal begynne med selvkateterisering

Hvor ofte bør jeg tømme blæren?

Tømmingsfrekvensen tilpasses individuelt. Hvis du ikke kan late vannet uten kateterisering, er det vanlige fire til seks ganger per døgn, og ikke sjeldnere enn hver fjerde time på dagtid. Om natten aksepteres lengre intervall mellom tømmingen. Det anbefales å legge det opp slik at du unngår nattlig tømming.

For å unngå bakterieoppvekst i urinen bør du unngå at det samles altfor mye urin i blæren mellom hver gang du tømmer den.

Forrige side Neste side