Informasjon

Hva kan du gjøre selv?

Noen epilepsipasienter har spesielt lett for å få anfall dersom de blir utsatt for bestemte triggere. Eksempler på mulige triggere er søvnmangel, stress, alkohol, sult eller flimrende lys.

Bruk medisinene riktig

Det viktigste du kan gjøre for å unngå epileptiske anfall, er å ta medisinene dine akkurat slik som du har avtalt med legen. Endringer i dosen kan gi bivirkninger eller hyppigere anfall. Du må heller aldri slutte brått med medisiner mot epilepsi (antiepileptika). Legemidlet skal tas regelmessig, og du bør ha klare rutiner for når du skal ta dem.

Mange medisiner som brukes til å behandle andre tilstander enn epilepsi, kan påvirkes av antiepileptika, og det er viktig at du aldri begynner med nye medisiner uten å fortelle legen at du har epilepsi. Du må også være forsiktig med enkelte såkalte naturmedisiner.

Livsstilsråd du bør følge

Målet med medisinsk behandling av epilepsi er at personene som har tilstanden, skal kunne leve et så normalt liv som mulig. Det er likevel enkelte forhold du bør innrette deg etter i dagliglivet for å redusere risikoen for anfall ytterligere.

Noen epilepsipasienter har spesielt lett for å få anfall dersom de blir utsatt for bestemte belastninger (triggere). Eksempler på slike triggere kan være flimrende lys (for eksempel TV, kino, diskoteker og bilkjøring på kvelden), søvnmangel, stress, alkohol, hyperventilering (for hurtig og overfladisk åndedrett) og sult. Personer som har epilepsi, bør unngå triggerne og forsøke å leve et regelmessig liv.

Fysisk aktivitet er som regel gunstig for den som har epilepsi (i likhet med alle andre!). Du bør imidlertid forsøke å unngå situasjoner som kan bli farlige dersom du får et anfall, for eksempel svømming alene, dykking, fjellklatring, hang-gliding osv.

Unngå skade under anfallene

Du bør forsøke å legge forholdene i hjemmet til rette slik at risikoen for å bli skadet under anfall, er minst mulig. Generelle råd kan være å ha matter på gulvene som reduserer støtet om du faller, ha runde hjørner på bord og stoler, unngå åpen ild og ikke ha skarpe gjenstander liggende rundt omkring.

Når du sykler, bør du alltid bruke hjelm. Det er også viktig å være forsiktig på steder med mye trafikk.

På jobb bør du ikke betjene maskiner og utstyr som kan være til fare for deg eller andre.

Ved aktiv epilepsi er ikke helsekrav til førerkortinnehavere oppfylt. Men, det finnes spesifikke krav om anfallsfrihet og legeuttalelse dersom du vil søke om å få førerkort, eller få ditt førerkort tilbake.

Vil du vite mer?