Informasjon

Hva kan du gjøre selv?

Noen epilepsipasienter har spesielt lett for å få anfall dersom de blir utsatt for bestemte triggere. Eksempler på mulige triggere er søvnmangel, stress, alkohol, sult eller flimrende lys (hos enkelte).

Bruk medisinene riktig

Det viktigste du kan gjøre for å unngå epileptiske anfall, er å ta medisinene dine akkurat slik som du har avtalt med legen. Endringer i dosen kan gi bivirkninger eller hyppigere anfall. Uregelmessig inntak øker risikoen for å få anfall. Du må heller aldri slutte brått med en medisin mot epilepsi (antiepileptikum). Legemidlet skal tas regelmessig, og du bør ha klare rutiner for når du skal ta det.

Mange medisiner som brukes til å behandle andre tilstander enn epilepsi, kan påvirkes av antiepileptika og omvendt. Derfor er det viktig at du aldri begynner med nye medisiner uten å fortelle legen eller apotekeren at du har epilepsi. Du må også være forsiktig med enkelte reseptfrie medisiner eller såkalte naturmedisiner.

Livsstilsråd du bør følge

Målet med medisinsk behandling av epilepsi er at personene som har tilstanden, skal kunne leve et så normalt liv som mulig. Det er likevel enkelte forhold du bør innrette deg etter i dagliglivet, for å redusere risikoen for anfall og mulige skader som følge av et anfall.

Noen epilepsipasienter har spesielt lett for å få anfall dersom de blir utsatt for bestemte belastninger (triggere). Eksempler på slike triggere kan være søvnmangel, stress, alkohol, hyperventilering (for hurtig og overfladisk åndedrett) og sult. Hos enkelte epilepsipasienter kan anfall utløses av flimrende lys (for eksempel TV, kino, diskoteker eller kjøring i mørket). Personer som har epilepsi, bør unngå kjente triggere og forsøke å leve et regelmessig liv.

Fysisk aktivitet er som regel gunstig for den som har epilepsi (i likhet med alle andre!). Hos én av tre epilepsipasienter har regelmessig trening til og med en viss anfallsforebyggende effekt. Men hos én av ti pasienter kan høyintensiv trening fremprovosere anfall. Du bør unngå situasjoner som kan bli farlige dersom du får et anfall, for eksempel svømming alene, surfing, dykking, fjellklatring, hang-gliding osv.

Unngå skade under anfallene

Forsøk å legge forholdene i hjemmet til rette slik at risikoen for å bli skadet under anfall, er minst mulig. Generelle råd kan være å ha matter på gulvene som reduserer støtet om du faller, ha runde hjørner på bord og stoler, unngå åpen ild og ikke ha skarpe gjenstander liggende rundt omkring.

Hvis du sykler, går på rulleski, bruker sparkesykkel, skateboard o.l., bør du alltid ha hjelm på. Det er også viktig å være forsiktig på steder med mye trafikk.

På jobb bør du ikke betjene maskiner og utstyr som kan være til fare for deg eller andre.

Ved aktiv epilepsi er ikke helsekrav til førerkort oppfylt. Men etter en lengre tid uten anfall (avhengig av type anfall og -epilepsi) kan du søke om å få førerkort, eller få ditt førerkort tilbake. Helseattest og legeuttalelse fra nevrolog må vedlegges søknaden.

Vil du vite mer?