Informasjon

Hva kan du gjøre selv?

Egenbehandling av epilepsi handler først og fremst om å ta medisinene man skal, unngå kjente triggere, og unngå aktiviteter som kan bli farlige dersom man får et anfall - som å svømme alene eller hang-gliding.

Riktig legemiddelbruk

Det viktigste en person med epilepsi kan gjøre for å unngå epileptiske anfall, er å ta medisinene sine akkurat slik som avtalt med legen. Endringer i dosen kan gi bivirkninger eller hyppigere anfall. Uregelmessig inntak øker risikoen for å få anfall. Legemiddelbehandling mot epilepsi må aldri avsluttes. Legemidlet (antiepileptikum) skal tas regelmessig, og en bør ha klare rutiner for inntak.

Mange medisiner som brukes til å behandle andre tilstander enn epilepsi, kan påvirkes av antiepileptika og omvendt. Derfor er det viktig at å ikke begynne med nye medisiner uten å informere legen eller apotekeren om pågående behandling mot epilepsi. Også enkelte reseptfrie medisiner eller såkalte naturmedisiner kan påvirke legemiddelbehandling mot epilepsi og omvendt.

Livsstilsråd 

Målet med medisinsk behandling av epilepsi er at personene som har tilstanden, skal kunne leve et så normalt liv som mulig. Det er likevel enkelte forhold en bør ta hensyn til i dagliglivet, for å redusere risikoen for anfall og mulige skader som følge av et anfall.

Noen personer med epilepsi har spesielt lett for å få anfall dersom de blir utsatt for bestemte belastninger (triggere). Eksempler på slike triggere kan være søvnmangel, stress, alkohol, hyperventilering (for hurtig og overfladisk åndedrett) og sult. Hos enkelte kan anfall utløses av flimrende lys (for eksempel TV, kino, diskoteker eller kjøring i mørket). Kjente triggere bør unngås. Det er en fordel å leve et liv med gode rutiner og stabil døgnrytme.

Fysisk aktivitet er som regel gunstig for den som har epilepsi (i likhet med alle andre!). Hos én av tre epilepsipasienter har regelmessig trening til og med en viss anfallsforebyggende effekt. Men hos én av ti pasienter kan høyintensiv trening fremprovosere anfall. En må unngå situasjoner som kan bli farlige dersom et anfall skulle oppstå, for eksempel svømming alene, surfing, dykking, fjellklatring, hang-gliding osv.

Unngå skade under anfallene

Forsøk å legge forholdene i hjemmet til rette slik at risikoen for å bli skadet under anfall, er minst mulig. Generelle råd kan være å ha matter på gulvene som reduserer støtet om en faller, ha runde hjørner på bord og stoler, unngå åpen ild og ikke ha skarpe gjenstander liggende rundt omkring.

I likhet med allmennbefolkningen, bør personer med epilepsi bruke hjelm når de sykler, går på rulleski, bruker sparkesykkel, skateboard o.l.. Det er også viktig å være forsiktig på steder med mye trafikk.

Personer med aktiv epilepsi må ikke betjene maskiner og utstyr som kan være til fare for de selv eller andre.

Ved aktiv epilepsi er heller ikke helsekrav til førerkort oppfylt. Men etter en lengre tid uten anfall (avhengig av type anfall og -epilepsi), er det mulig å søke om å få førerkort, eller få sitt førerkort tilbake. Helseattest og legeuttalelse fra nevrolog må vedlegges søknaden.

Vil du vite mer?