Informasjon

Førerkort og yrkesvalg ved epilepsi

Dersom man har epilepsi, finnes det en del yrkesrestriksjoner. Pasienter med epileptiske anfall kan heller ikke ha førerkort. Etter anfallsfrihet i minst 1 år kan de få førerkort for personbil.

Illustrasjonsfoto

Yrkesbegrensninger

Personer som har epilepsi og er under god behandling med få eller ingen anfall, kan fungere utmerket i de aller fleste yrker. For din og andres sikkerhet er det likevel noen få yrker du ikke kan velge. Dette gjelder hovedsakelig yrker der et anfall vil kunne få kritiske konsekvenser for deg eller andre. Det er også viktig å tenke på at mange av medisinene som brukes mot epilepsi (antiepileptika), kan forårsake søvnighet og konsentrasjonsvansker. Yrker som krever høy oppmerksomhet og raske reaksjoner, kan det derfor være fornuftig å unngå.

Personer med epilepsi kan ikke bli flygere. De kan heller ikke jobbe som sjøfolk i utenriksfart, eller som jernbaneansatte med sikkerhetstjeneste. Det samme gjelder offentlig persontrafikk, f.eks bussjåfør. Personer med epilepsi bør heller ikke betjene verktøy eller maskiner eller ha annet arbeid der risikoen for å skade seg ved anfall er stor.

Det er vanlig å bli fritatt for militærtjeneste dersom du har epilepsi.

Førerkort

Epilepsi og bilkjøring kan være en farlig kombinasjon. Dersom du kjører bil og får anfall, er risikoen stor for at du påfører deg selv eller andre skader.

I utgangspunktet kan personer med epilepsi ikke ha førerkort for bil. Du kan imidlertid få tilbake førerkortet for klasse B (personbil) dersom du har vært anfallsfri i mer enn ett år. Forskriftene angir at kravet om ett års anfallsfrihet er absolutt, og det kan ikke gis dispensasjon.

Alle medisinene som brukes mot epilepsi, regnes som spesielt trafikkfarlige. Etter å ha brukt samme medisin i samme dose over lengre tid og hatt god effekt av denne, vil kjøreevnen som regel ikke være påvirket og er i seg selv ikke i veien for å ha førerkort for klasse B, personbil. Hvis epilepsimedisinen må trappes opp eller ned er det som regel ulovlig å kjøre bil inntil dosen har vært stabil en periode. 

I førerkortforskriften står det at den som har hatt epilepsi med anfall innenfor de siste fem årene må fremlegge attest fra spesialist i nevrologi eller indremedisin. Ved fornyelse av førerkort er attest fra søkerens fastlege tilstrekkelig, dersom det ikke har vært anfall siden førerkortet ble utstedt eller fornyet.

For førerkort gruppe 2 og 3 (lastebil, minibuss, buss, drosje og utrykningskjøretøy) er det strengere krav: epilepsianfall må ikke ha forekommet, og medisiner som forebygger anfall skal ikke ha vært i bruk eller ansett nødvendig, de siste 10 årene. 

Et anfall med kramper eller bevissthetstap er ikke nødvendigvis epilepsi. Ved anfall med bevissthetstap eller redusert bevissthet vil det kunne ha konsekvenser for retten til å kjøre bil. Dersom en fører er i tvil om kjøring kan skje på trafikksikker måte, plikter føreren å la bilen stå og kontakte lege for legeundersøkelse. 

Vil du vite mer?