Nyhetsartikkel

Epilepsi og trening

Å ha epilepsi trenger ikke bety at du ikke kan trene. Tvert i mot, for mange kan trening redusere hyppigheten av epileptiske anfall - i tillegg til alle de andre positive effektene trening gir.

Ifølge en artikkel i Tidsskrift for Den Norske Legeforening er mange med epilepsi i dårlig fysisk form. Overbeskyttelse og understimulering av barn med epilepsi er ikke uvanlig, med negativ selvfølelse og isolasjonstendens til følge. For enkelte kan slapphet forårsaket av epilepsimedisin, transportproblemer på grunn av mangel på førerkort, og frykt for å dumme seg ut eller for å få utløst et epileptisk anfall, være en barriere mot et mer aktivt liv.

Forskning viser at regelmessig trening kan redusere hyppigheten av epileptiske anfall, i tillegg til å gi bedre hjertehelse og psykisk helse, hos personer med epilepsi. De fleste typer fysisk aktivitet eller idrett er trygt å drive med for personer med epilepsi, dersom du vier ekstra oppmerksomhet til anfallskontroll, følger medisineringen du har blitt foreskrevet nøye, og informerer eller involverer trener, familie eller venner.

Utløser sjelden anfall

Hos noen kan intens fysisk aktivitet provosere frem anfall, men dette er sjelden. Epileptiske anfall kommer langt oftere i hvile. Av de som opplever at fysisk aktivitet utløser anfall, er de fleste i svært dårlig form, og personer med symptomatiske epilepsiformer. Dersom det viser seg at visse aktiviteter utløser anfall, kan du vanligvis be om hjelp til å få laget et tilrettelagt treningsprogram som gjør at du trener trygt, og kanskje kan unngå anfall.

En betydelig andel personer med epilepsi har full kontroll over anfallene ved hjelp av medisiner, og de behøver ikke ta flere hensyn enn andre.

Overbeskyttelse og isolasjon

Ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Sports Medicine i 2008, har mange med epilepsi tidligere blitt frarådet å delta i fysisk aktivitet av frykt for at det skal utløse anfall. Til tross for at de medisinske anbefalingene i dag oppfordrer til fysisk aktivitet, er det fortsatt en god del som tror dette er uheldig. Dette tydeliggjøres også ved at forskning viser at personer med epilepsi er mindre fysisk aktive enn andre.

Mange som lever med epilepsi, og familiene deres, er engstelige for at et epileptisk anfall skal oppstå under trening. Dette fører ofte til overbeskyttelse, at du føler deg isolert, og til unødvendige restriksjoner.

Planlegg treningen

Selv om det er vist at trening sjelden utløser anfall, er det viktig å tenke nøye gjennom hvordan du kan trene så trygt som mulig - i tilfelle det skulle skje.

Start gjerne med å diskutere treningsopplegget du planlegger med legen din, og følg nøye rådene du har fått om medisinering. Unngå kjente utløsende faktorer. Informer treneren, lagkameratene eller andre du trener sammen med, slik at de vet at du har epilepsi, og vet hvordan de eventuelt kan hjelpe deg. Dersom du drar ut på skitur, joggetur eller lignende alene, informer familie eller en venn om hvilken rute du planlegger å følge, og om når du regner med å være tilbake igjen.

Tren fornuftig. Treningsrelaterte risikofaktorer er ekstrem utmattelse, for lite søvn, dehydrering, forhøyet kroppstemperatur eller lavt blodsukker. Bruk alltid anbefalt sikkerhetsutstyr. Ved vannsport: Bruk alltid redningsvest.

Beslutningen om du kan gjenoppta fysisk trening/sport må alltid baseres på din individuelle historie, krampeutløsende faktorer, tidligere erfaringer med trening og andre faktorer, så vel som den mulige risikoen for skade forbundet med sporten/aktiviteten.

Svøm aldri alene

Dersom du planlegger å svømme eller drive med annen vannaktivitet, er det viktig å være særlig påpasselig. Svøm aldri alene. Svøm sammen med noen som er sterk nok til å støtte deg opp i vannet dersom du får et anfall. Eventuelt kan du svømme et sted der det er badevakter. Informer da badevaktene om tilstanden din, og hva slags anfall du får.

Dersom du opplever å få ukontrollerte anfall, må du være særlig forsiktig ved risikoaktivitet. Søk råd fra legen din før du begynner med slik idrett. Dette kan være kontaktidrett, dykking, boksing, strikkhopping, hanggliding, fallskjermhopp, fjellklatring, motorsport, ridning, turn, skøyter, ishockey, ski, og individuell vannsport som seiling eller surfing.

Forskning viser at de med god anfallskontroll kan delta i både ikke-kontaktsport og kontaktsport uten at dette skader anfallshyppigheten.

Kilder

Referanser

  1. K.O Nakken. Bør personer med epilepsi drive fysisk aktivitet?. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 25: 3051-3. tidsskriftet.no
  2. R.M Arida, E.A. Cavalheiro, A.C da Silva, F.A. Scorza. Physical Activity and Epilepsy: Proven and Predicted Benefits. Sports Medicine 2008; 38(7): 607-15. PubMed
  3. Better Health Channel - Epilepsy and exercise www.betterhealth.vic.gov.au
  4. epilepsy action - Sports and leisure www.epilepsy.org.uk