Informasjon

Epilepsi og prevensjon

Utfordringen ved prevensjon for kvinner med epilepsi er først og fremst knyttet til innvirkningen som forebyggende medisiner mot epilepsi (antiepileptika) kan ha på omsetningen av hormonelle prevensjonsmidler i kroppen, og dermed virkningen. Problemet kan løses ved riktig valg av prevensjonsmetode.

Generelt

Om lag en fjerdedel av epilepsipasientene i Norge er kvinner i fruktbar alder. Det er mange hensyn å ta når en kvinne som har epilepsi planlegger svangerskap (se Epilepsi og svangerskap). Sikker prevensjon er avgjørende for å unngå uønsket svangerskap og for å kunne planlegge graviditeten riktig. Flere antiepileptika har en innvirkning på hormonelle prevensjonsmidler, og noen ganger omvendt. Det er derfor viktig at kvinner i fruktbar alder med epilepsi får grundig informasjon og veiledning om prevensjon som passer til deres medikamentelle behandling. 

Neste side