Informasjon

Epilepsi og prevensjon

P-sprøyte

P-sprøyten inneholder et legemiddel som ligner hormonet progesteron. Generelt gir prevensjon med p-sprøyte lett uregelmessige blødninger, sporblødninger og tendens til menstruasjonsbortfall. Ved bortfall av mensblødninger tar det vanligvis rundt ti måneder etter avsluttet behandling, inntil mensen kommer tilbake. Behandlingen medfører noe redusert bentetthet under behandling, men benmassen ser ut til å øke igjen etter avslutt prevensjon med p-sprøyte.

Det er imidlertid ukjent om p-sprøyte påvirker den maksimale benmassen som en kvinne kan bygge opp. Kroppen lager mesteparten av benmassen innen 18-års alderen, men prosessen fortsetter inn i tjueårene hos både kvinner og menn. Unge kvinner som ikke har avsluttet sin skjelettutvikling, anbefales derfor ikke p-sprøyte som førstevalg. Hvis du muligens har forhøyet risiko for å utvikle benskjørhet og behandles med p-sprøyte, eller vurderer prevensjonsmetoden, bør du diskutere dette med legen din.

Sikkerheten av prevensjonsmetoden er høy og på samme nivå som p-piller. Hvis du behandles med et enzyminduserende antiepileptikum (se over), anbefales det å redusere tiden mellom sprøytesettingene fra de vanlige 12 uker til 10 uker, på grunn av antatt raskere hormon-nedbryting.

Forrige side Neste side