Informasjon

Epilepsi og prevensjon

P-stav

Prevensjonseffekten av p-stav påvirkes sannsynligvis av enzyminduserende antiepileptika. Hvis du behandles med et av disse medikamentene (se over) bør du ikke bruke p-stav som prevensjonsmiddel. For øvrig er p-stav en trygg prevensjonsmetode.

Forrige side Neste side