Informasjon

Epilepsi og prevensjon

Spiral

Generelt

Både hormonspiral og vanlig spiral er prevensjonsmetoder som trygd kan brukes av kvinner som behandles med medisiner mot epilepsi. Dersom du er interessert i denne typen prevensjon, bør du snakke med legen din. 

En sjelden gang oppstår et epileptisk anfall i forbindelse med innsetting av spiral. Det er usikkert om forklaringen er reaksjoner utløst av irritasjon i underlivet, følge av situasjonsbetinget stress eller om det dreier seg om tilfeldige hendelser.

En del pasienter får innsatt spiral av andre enn sin faste lege. Det er da viktig at du opplyser om din epilepsi på forhånd, slik at legen og personalet er forberedt dersom et eventuelt anfall opptrer. Før spiralen settes inn av lege, bør underlivsinfeksjon (for eksempel klamydia) og svangerskap utelukkes.

Hormonspiral

Hormonspiral avgir et syntetisk progesteron-liknende hormon. Hormoneffekten virker først og fremst lokalt i livmoren. Hormonspiral kan brukes av både kvinner som har født barn og som ikke har født barn. Det finnes spesialtilpassede typer hormonspiral på markedet som er spesielt velegnet til bruk hos kvinner som ikke tidligere har født barn (nullipara).  

Vanlig spiral

Kopperspiral er særlig velegnet til kvinner som har født, som har fast seksualpartner, svak eller normal menstruasjon og ingen unormale smerter i forbindelse med mensen.

Forrige side Neste side