Informasjon

Epilepsi og prevensjon

Angrepille

Dersom du behandles med et enzyminduserende antiepileptikum (se over) og i 2-3 uker etter avslutt behandling, bør du ikke bruke en angrepille som inneholder ulipristal (EllaOne® eller Femke®). Hovedgrunnen er at angrepillen muligens ikke vil ha effekt.

Det er ukjent om nødprevensjon med angrepille som inneholder levonorgestrel (f.eks. Norlevo® eller Levonorgestrel Norfri) har effekt hos kvinner som behandles med et enzyminduserende antiepileptikum (se over).

Forrige side Neste side