Informasjon

Epilepsi og rehabilitering

Hva kan du gjøre selv?

Personer med epilepsi oppfordres til å skaffe seg oppdatert kunnskap om sykdommen. Det er viktig å ikke la sykdommen styre livet. Mange selvpålagte, men unødvendige restriksjoner i levesettet kan ofte unngås. En del pasienter er eksempelvis redde for at fysisk aktivitet kan fremkalle anfall. Bortsett fra ekstrembelastninger og visse risikoaktiviteter der et plutselig anfall kan medføre alvorlige konsekvenser, er denne frykten som oftest uten grunn.

Fordommer og stigmatisering må møtes med forståelse og bør motvirkes. I frykt for å bli avvist og utelukket, velger mange å holde diagnosen skjult. Engstelsen for å bli «avslørt» kan resultere i betydelig psykologisk belastning, noe som igjen kan senke terskelen for anfall. Mange kan bedre sin egen anfallskontroll ved å unngå eller redusere anfallsutløsende faktorer, som f.eks. vedvarende stress, søvnmangel, store mengder alkohol og medisinforglemmelse.

Forrige side Neste side