Informasjon

Epilepsi og rehabilitering

Rehabiliteringsinstitusjoner

Det finnes rehabiliteringstilbud både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Ved behov for mer spesialiserte tilbud, kan rehabilitering i spesialisthelsetjenesten være aktuell. Første del av rehabiliteringen starter gjerne på lokalsykehuset eller ved Spesialsykehuset for epilepsi. Dessuten finnes det rehabiliteringsinstitusjoner i Norge for pasienter med alvorlig epilepsi, for eksempel Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering ved SSE og Røysumtunet habiliteringssenter ved Jaren på Hadeland. Rehabiliteringstelefonen (kontakt se under) gir informasjon og veiledning om aktuelle tilbud innen habilitering og rehabilitering i den helseregionen pasienten bor i. 

Forrige side Neste side