Informasjon

Epilepsi og rehabilitering

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Nakken KO, Brodtkorb E, Koht J. Epilepsi og rehabilitering. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 309-12. Tidsskrift for Den norske legeforening
Forrige side