Informasjon

Epilepsi og svangerskap

De aller fleste kvinner med epilepsi kan bli gravide og få friske barn. Det er imidlertid enkelte forhold rundt graviditet og svangerskap som du bør tenke gjennom før du bestemmer deg for å få barn.

For det første skjer det store endringer i kroppen hos en gravid kvinne. Mengden av enkelte hormoner i kroppen økes enormt. Hos enkelte resulterer dette i færre anfall, mens ca 25% opplever at anfallene kommer hyppigere.

Antiepileptika og graviditet

Hyppige anfall kan være skadelig for barnet som utvikler seg i mors mage, og det er derfor viktig å forebygge anfall ved å bruke antiepileptika. På den andre siden kan disse medisinene i seg selv være skadelig for barnet. Forekomsten av misdannelser fordobles dersom mor bruker antiepileptika under svangerskapet.

I de fleste tilfellene er det imidlertid tryggere både for moren og barnet at hun holder tilstanden under kontroll ved å bruke medisiner. Skadevirkningene av epileptiske anfall kan ofte være en større trussel for barnet enn skadene som medisinene kan gi. Dette er forhold du bør drøfte med legen din.

Planlegging av svangerskapet

For å redusere disse problemene er det viktig at kvinner med epilepsi planlegger svangerskapet godt på forhånd, slik at kroppen er så godt forberedt som mulig. De fleste misdannelsene skjer i løpet av de første ukene etter befruktningen, ofte før kvinnen selv vet at hun er gravid. God prevensjonskontroll er derfor viktig. Dersom kvinnen blir gravid uten at det er planlagt, er det svært viktig at hun snarest mulig oppsøker lege.

Aller helst bør planleggingen starte minst et halvt år i forveien. Ofte kan det være aktuelt å redusere medisindosene i forkant av svangerskapet, men det er viktig at dette skjer i samråd med nevrologen. Du må aldri justere dosene selv, spesielt ikke i forbindelse med svangerskap. Dersom du har vært anfallsfri i lengre tid, kan det hende du kan slutte med medisinene. Det er da svært viktig at nedtrappingen skjer langsomt, og du skal aldri slutte med antiepileptika uten å ha avtalt det med legen.

Kvinner som ønsker å bli gravide, bør ta tilskudd av et vitamin som heter folsyre. Folsyre reduserer risikoen for enkelte av de misdannelsene som antiepileptika kan gi. Behandlingen bør starte før du blir gravid og fortsette i hvert fall første tredjedel av svangerskapet. Vanlig dose er 0,4 mg folinsyre daglig. Denne dosen bør ti-dobles (til 4-5 mg/dag) til kvinner som bruker valproat eller karbamazepin. Tilsvarende høyt folinsyretilskudd gis til kvinner som tidligere har født barn med nevralrørsdefekter, har det selv eller har dette i nær slekt.

Amming

Amming er vanligvis uproblematisk, selv om moren bruker antiepileptika. Små mengder av medisinene kommer over i morsmelken, men vanligvis er ikke dette nok til å påvirke barnet. En sjelden gang hender det at barnet blir ekstra søvnig og døsig. Dersom dette skjer, bør du ta det opp med legen din.

Konklusjon

Selv om disse problemene kan virke skremmende, er det viktig å huske at de aller fleste kvinner med epilepsi har normale svangerskap og føder friske barn.

Vil du vite mer?