Informasjon

Epilepsi og svangerskap

De aller fleste kvinner med epilepsi kan bli gravide og få friske barn. Det er imidlertid enkelte forhold rundt graviditet , svangerskap og barseltiden som du bør tenke gjennom før du bestemmer deg for å få barn.

Det skjer store endringer i kroppen hos en gravid kvinne. Mengden av enkelte hormoner i kroppen økes enormt. Om lag femten til tjue prosent av kvinner med epilepsi kan oppleve anfallsøkning og omtrent like mange får en bedret anfallssituasjon.  Det ses ingen endring i anfallskontroll hos rundt to tredjedeler av pasientene.

Antiepileptika og graviditet

Hyppige anfall kan være skadelig for barnet som utvikler seg i mors mage. Det er derfor viktig å forebygge anfall ved å bruke forebyggende medisin mot epilepsi (et antiepileptikum) når det er behov for behandling. På den andre siden kan disse medisinene (antiepileptika) i seg selv ha en uønsket innvirkning på barnet.

Forskningen peker på at mange av de mest brukte antiepileptika kan øke forekomsten av misdannelser noe. 

Forekomsten av fosterskader og misdannelser er fordoblet hos kvinner med epilepsi, sammenliknet med mødre i den generelle befolkningen. Likevel har de fleste barn som er født av kvinner med epilepsi (cirka 19 av 20) ikke fosterskade eller misdannelse.

Når du behandles med et antiepileptikum, er det i de fleste tilfellene tryggere både for moren og barnet at hun holder tilstanden under kontroll ved å fortsette behandlingen. Skadevirkningene av epileptiske anfall kan ofte være en større trussel for barnet enn skadene som medisinene kan gi.

Det anbefales å tilstrebe behandling med ett antiepileptikum i laveste effektive dose, i stedet for kombinasjonsbehandling. Behandling med valproat bør unngås i utgangspunktet, men kan brukes i enkelttilfeller dersom helt nødvendig for anfallskontrollen.

Neste side