Informasjon

Epilepsi og svangerskap

Planlegging av svangerskapet

Når du har epilepsi, er det særlig viktig å planlegge svangerskapet nøye, slik at kroppen er så godt forberedt som mulig. Alle kvinner med epilepsi bør få tilbud om rådgivning før svangerskapet. 

De fleste misdannelsene skjer i løpet av de første ukene etter befruktningen, ofte før kvinnen selv vet at hun er gravid. God prevensjonskontroll er derfor viktig. Dersom kvinnen blir gravid uten at det er planlagt, er det svært viktig at hun snarest mulig oppsøker lege.

Aller helst bør planleggingen starte minst et halvt år i forveien. Ofte kan det være aktuelt å redusere medisindosene i forkant av svangerskapet, men det er viktig at dette skjer i samråd med spesialist (nevrolog). Du må aldri justere dosene selv, spesielt ikke i forbindelse med svangerskap. Dersom du har vært anfallsfri i lengre tid, kan det hende du kan redusere og eventuelt slutte med medisinene. Det er da svært viktig at nedtrappingen skjer langsomt, og du skal aldri slutte med antiepileptika uten å ha avtalt det med legen.

Alle kvinner som ønsker å bli gravide, bør ta tilskudd av et vitamin som heter folsyre. Generelle råd om folsyretilskudd til gravide finner du her.

Kvinner med epilepsi anbefales å ta tilskuddet under hele svangerskapet. Folsyre reduserer risikoen for enkelte av de misdannelsene som antiepileptika kan gi. Tilskuddet startes helst en måned før svangerskapet, eller så snart som praktisk mulig.

Vanlig dose er 0,4 mg folsyre daglig. Denne dosen bør ti-dobles (til 4 mg/dag) ved mulig eller usikker fosterskadelig effekt av ditt antiepileptikum, eller hvis du behandles med valproat. Dersom høydose folsyretilskudd (4 mg daglig) gis, fortsetter du denne doseringen de tre første månedene av svangerskapet. Senere reduseres dosen til 0,4 mg daglig.

Forøvrig bør du følge gjeldende kostråd til gravide og ammende kvinner. 

Forrige side Neste side