Informasjon

Epilepsi og svangerskap

Oppfølging

Så snart du vet at du er gravid, bør du spørre nevrologen din om ny time for å få råd om din epilepsisykdom under svangerskapet. Hvis du ikke har kontakt med fast nevrolog, spør fastlegen din om henvisning. Du bør også bli henvist til tidlig time på fødepoliklinikk. Det er en fordel å få begge timene allerede i løpet av de første 6-8 ukene av svangerskapet.

Som kvinne med epilepsi har du rett til fostermedisinsk utredning tidlig i svangerskapet (starter vanligvis i svangerskapsuke 11 - 14). Det kan være aktuelt med utvidet diagnostikk (prenataldiagnostikk). 

På grunn av naturlige forandringer under svangerskapet kan konsentrasjon og fordeling av et antiepileptikum i kroppen endres. Konsentrasjonsmålinger og dosetilpasninger kan være nødvendige.

I tillegg til den vanlige oppfølgingen hos fastlege/jordmor planlegges det vanligvis vekstkontroll på fødepoliklinikken ved 24., 32. og 36. uke.

Forrige side Neste side