Informasjon

Epilepsi og svangerskap

Fødsel

De aller fleste kvinner med epilepsi kan ha vanlig fødsel ved sitt lokale sykehus. Hvis du har en mer komplisert form av epilepsi som medfører hyppige anfall, bør du føde på et sykehus der nevrolog er tilgjengelig. 

Ta med din faste forebyggende anfallsmedisin i tilfelle den ikke er tilgjengelig på sykehusapoteket. Akutt anfallsmedisin (for eksempel diazepam som sprøyte) bør være i beredskap på fødestuen. 

Under selve fødselen bør stress reduseres så langt det lar seg gjøre. Alle vanlige former for smertelindring ved fødsel kan brukes.

Legen har en forholdsvis lav terskel for å hjelpe fødselen med sugekopp eller tang dersom mor er utslitt, fosteret er stresset, eller fødselen stopper opp.

Forrige side Neste side