Informasjon

Epilepsi og svangerskap

Barselperioden

Etter fødselen bør du innlegges en barselavdeling med mulighet for tilsyn og oppfølging. Du bør ikke overflyttes til et pasienthotell. Om mulig, men spesielt når du har økt dosen av ditt antiepileptikum under svangerskapet, bør du ha tilsyn av nevrolog før hjemreise. Vanligvis bør dosen av ditt antiepileptikum reduseres tilbake til din vanlige dose, i løpet av de første dagene etter fødselen.

Barnet ditt vil bli undersøkt etter vanlige prosedyrer for nyfødte. Legen vil være særlig oppmerksom på sykdomstegn som man ser noe hyppigere hos barn fra mødre som behandles mot epilepsi. 

Forrige side Neste side